C o n c e r t s

See here the first bookings for an extraordinary season 20/21. There's

more to come soon :)

J

Apr 10 Grootschermer, Podium onder de Toren

Apr 17 Schipluiden, Op Hodenpijl

Apr 24 Geertruidenberg, Schattelijn

May 22 Roermond, ECI

Aug 5 Laren, Museum Singer

Sep 24 Steenwijk, Rhodos

Sep 26 Beets, kerkje

Sep 30 Nijkerk

Nov 28 Den Haag, Dakota Theater

T.B.A. s'Hertogenbosch, Muziek op de

Binnendieze

T.B.A. Hulst, Catharinakerk